Jūrmalas ostas pārvalde aicina pieteikties zemes vienību Vārnukrogs 1002, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu 340 m2 , sauszemes daļu 179 m2 un Buļļupe ūdenstilpes daļu 270 m2, Vārnukrogā, nomas tiesību izsolei ar mērķi – izveidot laivu un kuteru piestātnes un tiesībām veikt krasta stiprinājumus un/vai realizēt labiekārtojuma projektu atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam uz pieciem gadiem. Izsoles noteikumi apstiprināti Jūrmalas ostas pārvaldes 2019.gada 10. maija valdes lēmumā Nr. 2/3¹/19. Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pieteikumu iesniegšana nomas tiesību izsolei līdz 2019.gada 20. septembrim plkst. 16.00. Izsole noteikta - 2019.gada 25. septembrī plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas domes zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Tālrunis uzziņām 29128272

Pasūtītājs PI "Jūrmalas ostas pārvalde"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 25.09.2019 11:00
Kontaktpersona Laura Klikiča
Kontaktpersonas tālruņa nr. 29128272
Kontaktpersonas e-pasta adrese laura.klikica@jurmala.lv
Publicēts 03.09.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 20.09.2019 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Izsoles uzvarētājs - privātpersona.

Lēmuma pieņemšanas datums 14.10.2019