Zemes vienību Vārnukrogs 1002, Jūrmalā, daļu ar kadastra numuru 1300 001 1002, Buļļupe ar kadastra numuru 1300 001 1002 daļu ūdenstilpes un sauszemes nomas tiesību izsoles

Jūrmalas ostas pārvalde aicina pieteikties zemes vienību Vārnukrogs 1002, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu 340 m2 , sauszemes daļu 179 m2 un Buļļupe ūdenstilpes daļu 270 m2, Vārnukrogā, nomas tiesību izsolei ar mērķi – izveidot laivu un kuteru piestātnes un tiesībām veikt krasta stiprinājumus un/vai realizēt labiekārtojuma projektu atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam uz pieciem gadiem. Izsoles noteikumi apstiprināti Jūrmalas ostas pārvaldes 2019.gada 10. maija valdes lēmumā Nr. 2/3¹/19. Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pieteikumu iesniegšana nomas tiesību izsolei līdz 2019.gada 20. septembrim plkst. 16.00. Izsole noteikta - 2019.gada 25. septembrī plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas domes zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Tālrunis uzziņām 29128272

Pasūtītājs PI "Jūrmalas ostas pārvalde"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 25.09.2019 11:00
Kontaktpersona Laura Klikiča
Kontaktpersonas tālruņa nr. 29128272
Kontaktpersonas e-pasta adrese laura.klikica@jurmala.lv
Publicēts 03.09.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 20.09.2019 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Izsoles uzvarētājs - privātpersona.

Lēmuma pieņemšanas datums 14.10.2019
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE