Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” rīko kustamās mantas – automašīnas Mercedes Benz 917 (valsts reģistrācijas numurs GG1587)  – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena – 7 000,00 EUR. Izsoles solis tiek noteikts 50,00 EUR apmērā.

Transportlīdzeklis apskatāms Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”  saimniecības pārzini Valdi Bruneru (tālr. 26336697).

Nodrošinājums 700,00 EUR apmērā ieskaitāms atbilstoši Kustamās mantas – automašīnas Mercedes Benz 917 (valsts reģistrācijas numurs GG1587) - atsavināšanas noteikumiem, pašvaldības kontā līdz 2019.gada 25.oktobrim.

Izsoles noteikumi pieejami šeit.

Pieteikums iesniedzams atbilstoši atsavināšanas noteikumu prasībām - slēgtā aploksnē ar atzīmi ”Pieteikums automašīnas Mercedes Benz 917 (valsts reģistrācijas numurs GG1587) izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” uz adresi: Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmala, LV-2011 vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, LV-2011 līdz 2019.gada 25.oktobrim.

Izsole notiks 2019.gada 29.oktobrī plkst. 14.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā. 

Pasūtītājs PI "Jūrmalas kapi"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Jūrmalas pilsētas PI “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1
Norises datums 29.10.2019 14:00
Kontaktpersona Valdis Bruners
Kontaktpersonas tālruņa nr. 26336697
Kontaktpersonas e-pasta adrese valdis.bruners@jurmalaskapi.lv
Publicēts 08.10.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 25.10.2019
Statuss
Bez rezultāta