Jūrmalas pilsētas dome rīko kustamās mantas – divu transportlīdzekļu Opel Astra (valsts reģistrācijas numurs GH8990) un Mitsubishi L200 (valsts reģistrācijas numurs GO814)  – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena Opel Astra – 400,00 EUR, Mitsubishi L200 – 1 000,00 EUR. Izsoles solis tiek noteikts sekojošs: Opel Astra – 50,00 EUR, Mitsubishi L200 – 50,00 EUR.

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumus, ir jāiemaksā pieteikuma nodrošinājums 10% (Opel Astra – 40,00 EUR, Mitsubishi L200 – 100,00 EUR) apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, par kuru pretendents iesniedz savu pieteikumu.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Konts: LV36PARX0002484571022

A/S Citadele banka

Kods PARXLV22

Maksājuma mērķis: “Pieteikuma nodrošinājums Transportlīdzekļu izsolei (norādīt transportlīdzekļa marku un valsts reģistrācijas numuru)”.

Transportlīdzeklis Opel Astra apskatāms Jūrmalā (adrese: Skolas iela 5, Jūrmala), darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas sagādnieku Jāni Ivanovu (tālrunis: 67093830, e-pasts: Janis.Ivanovs@jurmala.lv).

Transportlīdzeklis Mitsubishi L200 apskatāms Jūrmalā (adrese: Kapteiņa Zolta iela 123, Jūrmala), darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas Saimniecības daļas vadītāju Viktoru Kosovski (tālruņa Nr.: 67896982, e-pasts: Viktors.Kosovskis@jurmala.lv).

Pieteikums iesniedzams atbilstoši “Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas – transportlīdzekļu Opel Astra (GH8990) un Mitsubishi L200 (GO814) –  atsavināšanas noteikumu” prasībām - slēgtā aploksnē ar atzīmi, kura transportlīdzekļa izsolei tas tiek iesniegts, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas domei uz adresi: Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015 vai nododot personīgi jebkurā Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā: 1)Jomas ielā 1/5, Jūrmala, 2)Raiņa ielā 110, Jūrmala, 3)Tukuma ielā 30, Jūrmala līdz 2019.gada 22.novembrim.

Izsole norisināsies 2019. gada 26.novembrī plkst.14.00 Jūrmalas pilsētas domes zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmala.

Izsoles uzvarētājam par transportlīdzekli jānorēķinās 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

 

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmums Nr. 541 "Par Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas atsavināšanu"

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 26.11.2019 14:00
Kontaktpersona Jānis Ezers
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093833
Kontaktpersonas e-pasta adrese janis.ezers@jurmala.lv
Publicēts 07.11.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 22.11.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL Nr.646

Mitsubishi L200 izsolei netika iesniegts neviens pirkuma piedāvājums.

Lēmuma pieņemšanas datums 19.12.2019