Jūrmalas pilsētas dome aicina pieteikties zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas 650 m2 platībā nomas tiesību izsolei ar mērķi – elektromobiļu trases uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Izsoles noteikumi apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumu Nr.632 "Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu "

Pieteikumu iesniegšana nomas tiesību izsolei līdz 2020.gada 3.janvārim plkst. 16.00.

Izsole noteikta - 2020.gada 14.janvārī plkst. 11:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.01.2020 11:00
Kontaktpersona Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093915; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese ilze.demme@jurmala.lv
Publicēts 29.11.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.01.2020
Statuss
Pabeigta