Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, kustamā manta – transportlīdzeklis VW GOLF, valsts reģistrācijas numurs – FH7573. Transportlīdzekli var apskatīt darba dienās Jūrmalā, Promenādes ielā 1a, iepriekš saskaņojot apskates laiku (tālrunis - 67767316, e-pasts: labklajibas.parvalde@jurmala.lv).

Kustamās mantas nosacītā cena – EUR 1160,00, izsoles solis tiek noteikts EUR  20,00 apmērā.

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumus, ir jāiemaksā pieteikuma nodrošinājums 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir EUR 116,00.

Maksājuma rekvizīti: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes reģ.Nr.90000594245 maksas pakalpojumu konts: Akciju sabiedrība "Citadele banka" (bankas kods: PARXLV22) Nr. LV96PARX0002484577023.

Maksājuma mērķis: “Pieteikuma nodrošinājums Transportlīdzekļa izsolei VW GOLF, reģ. Nr.FH7573”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jūrmalas pilsētas domes  Labklājības pārvaldē Jūrmalā, Talsu šosejā 31 k-25 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00), pieteikumus (slēgtā aploksnē, ar atzīmi – Pieteikums transportlīdzekļu izsolei VW GOLF, reģ. Nr.FH7573) var iesniegt līdz 2019.gada 19.decembrim, plkst.12.00.

Izsole notiks 2019.gada 19.decembrī, plkst.14.00 Jūrmalā, Talsu šosejā 31 k-25. Ar kustamās mantas atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Jūrmalā, Talsu šosejā 31 k-25, darba laikā vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības interneta vietnē http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/. Tālrunis informācijai 67767316.

Izsoles uzvarētājam par transportlīdzekli jānorēķinās 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsoles noteikumi 

Pasūtītājs Labklājības pārvalde
Procedūras veids Atklāta
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67767316
Publicēts 02.12.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 19.12.2019
Statuss
Bez rezultāta