Pludmales nogabala 17.līnija – Paula Stradiņa iela nomas tiesību rakstiskā izsole

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2020.gada 12.maija sēdes (protokols Nr.8-2-3/10) lēmumu noteikt ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr.61 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu rakstiskas nomas tiesību izsoles norises laiku, šādā kārtībā:

N.p.k.

Izsoles laiks 2020.gada 19.maijā

Pludmales nogabals

 
 

1

Plkst.12.00

17.līnija – Paula Stradiņa iela

 
 

 

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr.61 “Par Jūrmalas pilstas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” apstiprināto Pludmales nogabalu rakstiskā nomas tiesību izsole ir pārtraukta –  nosakot Izsoles norises termiņu (laiku, vietu) pēc ārkārtas situācijas izbeigšanās valstī.

 

Jūrmalas pilsētas dome aicina pieteikties pludmales nogabalu nomas tiesību izsolei ar mērķi – atpūtas iespēju nodrošināšanai, sezonas objektu - kafejnīcu, izvietošanai, uz pieciem gadiem.

Pieteikumu iesniegšana nomas tiesību izsolei līdz 2020.gada 19.martam plkst. 17.00.

Izsole noteikta - 2020.gada 23.martā plkst. 14:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 19.05.2020 12:00
Kontaktpersona Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093915; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese ilze.demme@jurmala.lv
Publicēts 24.02.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 19.03.2020
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts
Izsoles uzvarētājs Nosolītā summa EUR
SIA "BTC Club" 9100.00

Saskaņā ar izsoles noteikumiem  - piedāvāts slēgt Pludmales ngabala nomas līgumu Pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko cenu.

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aliana United", nosolītā cena 6825,00 EUR

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE