Kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru izsole

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”, reģistrācijas Nr. 90010691331, juridiskā adrese: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011, rīko kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nosacītā cena – 21 800,00 eiro. Būvgružu konteineri apskatāmi Eduarda Veidenbauma ielā 1, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzini Valdi Bruneru (tālr. 26336697). Nodrošinājums 2180,00 eiro apmērā ieskaitāms atbilstoši kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru – atsavināšanas noteikumiem pašvaldības kontā līdz 2020. gada 16. aprīlim.

Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi “Pieteikums kustamās mantas izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” uz adresi: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011, vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1 līdz 2020. gada 16. aprīlim. Izsole notiks 2020. gada 20. aprīlī plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1. 

Izsoles noteikumi šeit.

Pasūtītājs PI "Jūrmalas kapi"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Jūrmalas pilsētas PI “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1
Norises datums 20.04.2020 11:00
Kontaktpersona Valds Bruners
Kontaktpersonas tālruņa nr. 26336697
Publicēts 02.04.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 16.04.2020
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE