Darbība

  • izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādītājiem administratīvo pārkāpumu protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar LAPK 210.pantu;
  • kontrolē pieņemto lēmumu izpildi, sadarbojas ar  zvērinātiem tiesu izpildītājiem, sniedz ziņas IIIS Integrētai Iekšlietu Informācijas Sistēmai;
  • sagatavo materiālus un pārstāv pārsūdzētos administratīvo pārkāpumu lietu pieņemtos lēmumus tiesā.

 

Administratīvās komisijas sastāvs:

Andra Tukāne - komisijas priekšsēdētāja;

Stanislava Spila - komisijas atbildīgā sekretāre;

Inga Mašņikova - Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļas vecākā juriskonsulte, juriste;

Kaspars Platnieks - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs; 

Māris Hmeļnickis - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks;

Aina Birina - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore;

Elīna Siliņa - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālā darba daļas vadītāja;

Anete Silniece - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja; 

Mārīte Švīgere – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referente;

Salvis Miķelsons – Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks.

 

Kontakti

adrese: Jomas iela 17, Jūrmalā, LV-2015
e-pasts: administrativa_komisija@jurmala.lv
komisijas priekšsēdētāja: Andra Tukāne
mob. tālrunis: 29111512
e-pasts: andra.tukane@jurmala.lv
atbildīgā sekretāre: Staņislava Spila
tālrunis: 26171315
e-pasts:  stanislava.spila@jurmala.lv
komisijas sekretāre: Ilze Melgaile
tālrunis:  25729455
e-pasts:   ilze.melgaile@jurmala.lv

 

Normtīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikums Nr.29 Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmums Nr.332 Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu