Darbība

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas pilsētvides veidošana, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, izstrādātajiem detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.

 

Būvvaldes komisijas sastāvs 

Vita Zvejniece, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i. - Būvvaldes vadītāja (komisijas priekšsēdētāja);

Aina Birina, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore; 

Anita Maija Naudiša, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste – Būvvaldes vadītājas vietnieks (komisijas priekšsēdētāja vietniece); 

Ģirts Brambergs, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs; 

Jānis Artemjevs, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītāja p.i. 

 

Projektu izskatīšanas procesā piedalās Pilsētplānošanas nodaļas un Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas speciālisti.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada
4.februāra nolikums Nr.32
Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada
11.februāra lēmums Nr.168
Par Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas sastāvu