Pilsētsaimniecības un drošības komiteja izskata jautājumus un lēmuma projektus, kas saistīti ar pilsētsaimniecību un drošības īstenošanu Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs:

Jānis Lediņš – priekšsēdētājs;

Larisa Loskutova – priekšsēdētāja vietniece;

Rita Sproģe;

Mārtiņš Stulpiņš;

Rolands Parasigs-Parasiņš.

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4. augusta lēmums Nr.369 Par pastāvīgajām deputātu komitejām