Tūrisma un kurortoloģijas komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par tūrisma un kurortoloģijas infrastruktūru Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs

Elizabete Krivcova – priekšsēdētāja;

Rita Sproģe – priekšsēdētājas vietniece;

Anita Adijāne;

Aivars Ozoliņš;

Mārtiņš Stulpiņš.

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4. augusta lēmums Nr.369 Par pastāvīgajām deputātu komitejām