Finanšu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem un sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu

 

Sastāvs 

Gatis Truksnis – komitejas priekšsedētājs;

Rita Sproģe;

Anita Adijāne;

Ņikita Ņikiforovs;

Aivars Ozoliņš;

Mārtiņš Stulpiņš;

Andris Čuda.

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4. augusta lēmums Nr.369 Par pastāvīgajām deputātu komitejām