Attīstības un vides jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar attīstības priekšlikumiem, pilsētas plānojumu, apbūvi, vidi un vides aizsardzību un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs

Anita Adijāne – priekšsēdētāja;

Jānis Lediņš – priekšsēdētājas vietnieks;

Elizabete Krivcova;

Mārtiņš Stulpiņš;

Andris Čuda.

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4. augusta lēmums Nr.369 Par pastāvīgajām deputātu komitejām