Darbība

Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalas pilsētā un uzturēt efektīvu dialogu starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem.

 

Padomes galvenie uzdevumi ir: 

 • pašvaldības normatīvo aktu un stratēģiskās plānošanas dokumentu izskatīšana, priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana domei;
 • pilsētas attīstības un citu stratēģiski svarīgu plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana uz uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības attīstību pilsētā;
 • atbalstīt un organizēt pasākumus, kas veicina labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanu;
 • nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmes izvērtēšana uz sociāli ekonomisko attīstību pilsētā un to atbilstību Jūrmalas pilsētas stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem;
 • kopīgu projektu ierosināšana un īstenošana sadarbībā ar domes struktūrvienībām, lai veicinātu pilsētas sociāli ekonomisko attīstību;
 • veicināt uzņēmēju līdzdalību Jūrmalas pilsētas mārketinga pasākumos;
 • sekmēt Jūrmalas pilsētas uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem.

 

Sastāvs

Padomes priekšsdēdētājs Valdis Garoza

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Igors Daņiļēvičs

 • Elīna Malkiela, SIA “Sanare - KRC Jaunķemeri”;
 • Velta Lasmane, SIA “Akvaparks”;
 • Gundega Lubgane, SIA “JMG dizains”;
 • Aleksandrs Bērzkalns, SIA “Elektrons S”;
 • Jānis Drulle, AS “Fēnikss”;
 • Mārtiņš Čuda, SIA “Jūrmalas mežaparki”;
 • Valdis Garoza, SIA “Kļavu centrs”;
 • Igors Krivoručko, SIA “Jūrmalas namsaimnieks”;
 • Igors Daņiļēvičs, SIA “Real Estate Jurmala”;
 • Dzintars Sprīvulis, SIA “Noderīgas Lietas”;
 • Kristīne Kursīte, SIA “Nekustamie īpašumi “Kurši””
 • Sandra Balča, SIA “Jūrmalas promenāde”;
 • Rafaels Joffe, SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola";
 • Andris Andreika, SIA “Tehindustry”;
 • Zigmunds Pavlovskis, SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”;
 • Igors Birins, SIA “ANBI LB”;
 • Raitis Bērziņš, SIA “Gukāra” ;
 • Laura Frančenko, SIA “Ērgļi VT”.

 

Kontakti

e-pasts:  uznemejukp@jurmala.lv

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikums Nr.49 Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24.maija lēmums Nr. 226 Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu