Bērnu nometņu organizēšanas saskaņojums
Pakalpojums Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana
Joma Izglītība
Apraksts Izglītības iestāžu, biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju, komersantu organizēto bērnu nometņu saskaņošana pašvaldības administratīvajā teritorijā
Kādi dokumenti man nepieciešami Iesnieguma veidlapa 
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Izglītības pārvaldē Dubultu prosp.1
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā Izglītības pārvalde
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE