Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Pakalpojums  Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksu, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām no 2 līdz 18 gadu vecumam, kurām ir ierobežotas funkcionēšanas spējas. Pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu bērna likumiskajiem pārstāvjiem, mazināt bērna funkcionāla traucējuma sekas un sekmēt bērna sociālo prasmju attīstību.  Pakalpojums ietver sociālā atbalsta sniegšanu, logopēda vai audiologopēda un fizioterapeita nodarbības.
Kam nepieciešams  personas no 2 līdz 18 gadu vecumam, kurām ir ierobežotas funkcionēšanas spējas
Joma Sociālie pakalpojumi
Kas man jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju)
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu Nevar
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. pase;
2. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
3. iesniedz psihiatra atzinumu par bērna psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt bērns ar garīga rakstura traucējumiem.
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa

Iesnieguma veidlapa 

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
Kāda ir pakalpojuma maksa Pakalpojuma izmaksas sedz pašvaldība
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Mellužu prosp. 83
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Skolas ielā 44, Kauguros

Aija Tuņa, tālrunis 27818126

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE