Dienas centrs bērniem

 

Pakalpojuma veids

Dienas centrs bērniem

Ko ietver šis pakalpojums?  

Dienas centrs bērniem sniedz pakalpojumus bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

Pakalpojums tiek sniegts no 3 līdz 18 gadus veciem bērniem un nodrošina bērniem sociālos pakalpojumus, bērnu sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas; sniedz informāciju ģimenei par pašvaldības piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem; sadarbojas ar citām pilsētas iestādēm un organizācijām bērna un viņa ģimenes interesēs; nodrošina informācijas konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad bērna vai citas personas rīcība apdraud bērna veselību, dzīvību, ir krimināli sodāma, vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Joma

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu 

Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecākiem vai pilnvarotai personai dienas centrā ir jāiesniedz iesniegums, un pēc centra pieprasījuma jāuzrāda ģimenes dati un tos apliecinoši dokumenti.

Viens no bērna vecākiem vai audžuvecākiem, vai bērna aizbildnis vai aizgādnis slēdz līgumu ar dienas  centru par pakalpojuma saņemšanu.

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

1. pase;

2. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
3. iesniedz psihiatra atzinumu par bērna psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt bērns ar garīga rakstura traucējumiem.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa

1. iesnieguma veidlapa 

2. Labklājības pārvaldē
3. Dienas centrā bērniem 

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Dienas centrā Nometņu ielā 2a-117
vadītāja Inta Zālīte

tālr. 22335274
e-pasts: inta.zalite@jurmala.lv

 

Kāda ir pakalpojuma maksa 

Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Dienas centrs bērniem 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE