Dienas centrs pensijas vecuma personām

 

Pakalpojuma veids

Dienas centrs pensijas vecuma personām

Ko ietver šis pakalpojums

Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem  sniedz pakalpojumu personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju un personām ar invaliditāti.

Dienas centrs nodrošina personām dienas laikā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību, sociālo prasmju attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Joma

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu 

Lai saņemtu pakalpojumu, personām jāvēršas Dienas centrā, jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

1. pase;

2. iesniegums brīvā formā.

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Skolas ielā 44

Kāda ir pakalpojuma maksa

Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība", XIV' nodaļa

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Skolas ielā 44, Jūrmala

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE