Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

Pakalpojuma veids

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

Ko ietver šis pakalpojums

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju, ja nav iespējama bērna aprūpe un audzināšana audžu ģimenē vai pie aizbildņa.

Ja bērns, sasniedzot 18 gadu vecumu, turpina mācības, pakalpojuma sniegšana bērnu aprūpes institūcijā bērnam pēc 18 gadu vecuma pieļaujama līdz tekošā mācību gada beigām.

Joma

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ģimeniskā vidē bērnu un jauniešu mājās. 

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu

Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pakalpojumu bērnu aprūpes institūcijā nodrošina, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu.

Lēmumu par bērnu aprūpes institūcijas pakalpojuma piešķiršanu bērnam pēc vecāku lūguma pieņem Labklājības pārvalde, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem.

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

1. vecāku iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu (brīvā formā);

2. normatīvos aktos noteiktā kārtībā iesniegta iztikas līdzekļu deklarācija;
3. ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli;
4. ģimenes ārsta izziņa par bērna vecāku veselības stāvokli, ja pakalpojums nepieciešams bērnam bērna vecāku ārstēšanās dēļ;
5. citu institūciju sniegta informācija pēc nepieciešamības.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa

Iesniegums brīvā formā

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Talsu šosejā 31, k.25
Sīkāka informācija pa tālruni 67767316, 67767347, Lita Fecere, Elīna Siliņa.

Kāda ir pakalpojuma maksa 

Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Labklājības pārvalde pieprasa samaksu par bērnam sniegto ārpus ģimenes aprūpi no abiem vecākiem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna aprūpes tiesības.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība" , XIII nodaļa

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Pašvaldības iestāde „Sprīdītis",

juridiskā adrese: Sēravotu iela 9, Ķemeri, LV 2012

faktiskā adrese: Ventspils šoseja 20A, Sloka.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE