Jauniešu pārejas māja

 

Pakalpojuma veids

Jauniešu pārejas māja

Ko ietver šis pakalpojums 

Jauniešu pārejas māja ir alternatīvs sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuru sniedz bērnam no 16 līdz 18 gadu vecumam (turpmāk - jaunietim).

Jauniešu mājas pakalpojums ietver jaunieša diennakts aprūpi un nodrošinājumu ar mājokli, jaunieša sociālās un praktiskās dzīves prasmju attīstību, profesijas izvēles un apgūšanas veicināšanu, jaunieša sociāli psiholoģisko atbalstu, jaunieša integrāciju sabiedrībā.

Joma

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu

Jāvēršas pašvaldības iestādē „Sprīdītis", Ķemeri, Sēravotu iela 9.

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu jaunietim pieņem pašvaldības iestāde „Sprīdītis", Ķemeros, Sēravotu ielā 9.

Kāda ir pakalpojuma maksa

Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Labklājības pārvalde pieprasa samaksu par bērnam sniegto ārpus ģimenes aprūpi no abiem vecākiem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna aprūpes tiesības.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība " XIV nodaļa

Kas sniedz pakalpojumu

Pašvaldības iestāde Sprīdītis", Ķemeri, Sēravotu iela 9.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE