Pakalpojuma veids

Pašvaldības palīdzība, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus

Ko ietver šis pakalpojums 

Pašvaldības palīdzība, kuru piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.

Joma

Pašvaldības palīdzība

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldē Mellužu prosp.83

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

- Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.10  "Jūrmalas pašvaldības pabalsts garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim",
iesnieguma veidlapa 

 

- Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.11 "Jūrmalas pašvaldības palīdzība audžuģimenei";

 

- Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.9 "Jūrmalas pašvaldības pabalsts aizbildnim",
iesnieguma veidlapa 

 

- Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.12 "Jūrmalas pašvaldības pabalsts degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim",
iesnieguma veidlapa 

 

- Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 5.aprīļa saistošie noteikumi Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei",
iesnieguma veidlapa 

 

- Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 4.septembra saistošie noteikumi Nr.79 "Jūrmalas pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām";

iesnieguma veidlapa 

 

- Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 4.septembra saistošie noteikumi Nr.78 "Jūrmalas pašvaldības pabalsts ilgdzīvotājiem";

 

- Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.47 "Jūrmalas pašvaldības pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā"

 

- Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošie noteikumi Nr.38 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā"

 

- Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”:

Pabalsts ģimenēm, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē – iesnieguma veidlapa ;

Pabalsts kultūras uz sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm – iesnieguma veidlapa ;

Pabalsts skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm – iesnieguma veidlapa

 

- Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa Saistošie noteikumi Nr.17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem"

iesnieguma veidlapa 
 

- Pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām  Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām

iesnieguma veidlapa 

Paskaidrojums – Kā saņemt pabalstu senioriem 50 eiro apmērā veselības aprūpes pieejamības palielināšanai
 

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

Normatīvajos aktos noteiktā termiņā

Kas sniedz pakalpojumu

Labklājības pārvalde