Pakalpojuma veids

Sociālais darbs ar klientiem

Ko ietver šis pakalpojums

Labklājības pārvaldes sociālie darbinieki veic individuālo sociālo darbu ar:

- ģimeni / personu (sadarbībā ar pilsētas Bāriņtiesu, Nepilngadīgo uzraudzības dienestu, Bērnu tiesību aizsardzības centru),
- bērniem bāreņiem, kuri sasnieguši pilngadību vai pēc aizbildnības beigšanās,
- veselības aprūpes iestāžu klientiem,
- atkarības vielu lietotājiem,
- personām ar garīgas rakstura traucējumiem,
- personām bez pastāvīgas dzīvesvietas,
- personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma,
- dzīvojamo platību zaudējušām personām, . 
- citām personām pēc nepieciešamības

Joma

Sociālais darbs

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu

Jāvēršas Labklājības pārvaldē:

1. Iesnieguma veidlapa :

- psihologa pakalpojuma saņemšanai 

- sociālā atbalsta saņemšanai 

- no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā nepilngadīgai personai saņemšanai 

no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām saņemšanai 

2. Jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

Pēc sociālā darbinieka pieprasījuma

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Talsu šosejā 31, k.25.
Sīkāka informācija pa tālruni 67767140.

Kāda ir pakalpojuma maksa

Sniegtais pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kas sniedz pakalpojumu

Labklājības pārvalde