Sociālās garantijas bāreņiem

Pakalpojuma veids

Sociālās garantijas bērniem bāreņiem

Ko ietver šis pakalpojums

Sociālās garantijas ir pašvaldības izmaksāta materiāla palīdzība bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Joma

Sociālās garantijas

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu un kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

Jāvēršas Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā  un

jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi) un jāiesniedz:

Pabalsta bērnam bārenim, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa, audžuģimenē vai internātskolā, saņemšanai - iesnieguma veidlapa ​ 

Pabalsta bērnam bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās saņemšanai - iesnieguma veidlapa ​ 

Pabalsta bērniem bāreņiem izglītības iegūšanai saņemšanai - iesnieguma veidlapa ​ 

Pabalsts bērniem bāreņiem mīkstā inventāra  un sadzīves priekšmetu iegādeiiesnieguma veidlapa  .

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Talsu šosejā 31, k.25, sīkāka informācija pa tālruni 67767140, A.Vēvere.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

2005.gada 15.novembra MK noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ".

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.54 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas"

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Labklājības pārvalde

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE