Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Pakalpojuma veids

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Ko ietver šis pakalpojums

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (fiziskas, emocionālas vai seksuālas vardarbības) tiek sniegti par valsts budžeta līdzekļiem.

Joma

Sociālais pakalpojums

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu un kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

Labklājības pārvaldē jāiesniedz:

1. bērna vecāku, aizbildņa vai bāriņtiesas (pagasttiesas) iesniegums (brīvā formā);
2. psihologa vai profesionāla sociālā darbinieka atzinums;
3. izraksts no bērna medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda sniegta).

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Talsu šosejā 31, k.25
Sīkāka informācija pa tālruni 67767140, Elīna Siliņa.

Labklājības pārvalde izsniedz nosūtījumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, uz sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā un noslēdz attiecīgu līgumu ar izvēlētu pakalpojuma sniedzēju vai izsniedz nosūtījumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, uz sociālās rehabilitācijas institūciju.

Kāda ir pakalpojuma maksa

Valsts apmaksāts pakalpojums

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

2009.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām"

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 dienas

Kas sniedz pakalpojumu

Sociālo pakalpojumu sniedzēji, kuri ieguvuši tiesības sniegt pakalpojumus par valsts sociālā budžeta līdzekļiem.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE