Pakalpojuma veids

Veselību veicinoši pakalpojumi

Joma

Veselīgs dzīvesveids, veselības un dzīves kvalitātes uzlabošana
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamie pakalpojuma veidi - ergoterapeita  pakalpojums ir ergoterapeita profesionāla palīdzība ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, darīt iespējamu efektīvu ikdienas aktivitāšu veikšanu paša spēkiem, maksimāli izmantojot klienta spējas funkcionālās neatkarības uzturēšanai, atjaunošanai un veicināšanai.
Ergoterapeita pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu
- fizioterapeita pakalpojums ir klienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, novērtēšana un ārstēšana. Fizioterapeita pakalpojums palīdz klientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, pielietojot ārstnieciskās vingrošanas metodes, manuālās terapijas metodes, masāžu.
Fizioterapeita pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.
- ortodontijas pakalpojums ir nepareizi izvietotu zobu un žokļu attiecību regulācija un korekcija, kā rezultātā tiek iegūts funkcionālais sakodiens.
Ortodontijas pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni līdz 18 gadu vecumam.
- zobu protezēšanas pakalpojums kvalitatīvi aizvieto dažādu iemeslu dēļ zaudētus dabīgos zobus, atjaunojot to funkcionalitāti un estētiskās īpašības ar izņemamām zobu protēzēm (zobu plates).
Zobu protezēšanas pakalpojumus ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.
- vingrošana ūdenī ir mērķtiecīgu vingrojumu programma ar mērķi samazināt personas aptaukošanos, uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt un novērst liekā svara radīto kaitējumu veselībai.
Vingrošanas ūdenī pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas ar aptaukošanos.
- veselību veicinošu pasākumu komplekss senioriem  ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums, ar mērķi uzlabot senioru dzīves kvalitāti un sekmēt veselīgu un aktīvu novecošanu.
Pasākumu kompleksa pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

- veselību veicinošu pasākumu komplekss topošajām māmiņām ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums ar mērķi uzlabot topošo māmiņu veselības stāvokli grūtniecības laikā, sekmēt zināšanas par veselīgu dzīves sākumu mazulim.
Pasākumu kompleksu ir tiesīgas saņemt personas pēc 12.grūtniecības nedēļas.

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu? 

Jāvēršas Labklājības pārvaldē

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu?

- iesniegums, kuram pievieno Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 "Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" paredzētos dokumentus

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

iesnieguma veidlapa veselības pakalpojumiem 

iesnieguma veidlapa ortodontijas pakalpjumiem 

Kāda ir pakalpojuma maksa? 

bezmaksas

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.67 "Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

1 mēnesis