Pakalpojuma veids

Zupas virtuves pakalpojumi

Ko ietver šis pakalpojums 

Zupas virtuves pakalpojumu ir tiesīgas saņemt ārkārtas situācijā nonākušas ģimenes (personas), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kā arī ārkārtas situācijā nonākušas ģimenes (personas), kurām Labklājības pārvalde ir veikusi ienākumu un materiālā stāvokļa novērtējumu.

Joma

Pašvaldības palīdzība

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu

Zupas virtuves pakalpojums tiek piešķirts stingrās uzskaites talonu veidā zupas virtuves pakalpojuma sniegšanas vietā.

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu

1. Iesniegums (veidlapa )
2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Talsu šosejā 31, k.25.
Sīkāka informācija pa tālruni 67767316, 67767347, Lita Fecere

Kāda ir pakalpojuma maksa

Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas vai pēc nepieciešamības

Kas sniedz pakalpojumu

Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"
Adrese: Strēlnieku prospektā 38, Jaundubultos
Darba laiks: katru dienu plkst. 12.30–13.30
Nakts patversmē
Adrese: Raiņa iela 62
Darba laiks: katru dienu plkst. 14.00–15.00