Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Tiltu iela 7707 6017 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērvetes iela 6608 2113 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērvetes iela 6514 1767 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērvetes iela 2B, Jūrmala 1515 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tērces iela 2314 1437 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērces iela 0033 489 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērbatas iela 5809 5554 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērbatas iela 46A, Jūrmala 515 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Tērbatas iela 46A, Jūrmala 654 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Tērbatas iela 45, Jūrmala 6416 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tērbatas iela 42, Jūrmala 11493 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Tērbatas iela 41, Jūrmala 419 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 38, Jūrmala 2616 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Tērbatas iela 38, Jūrmala 2930 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tērbatas iela 36, Jūrmala 632 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 35, Jūrmala 601 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 32, Jūrmala 3899 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 30, Jūrmala 6900 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tērbatas iela 2407 11404 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērbatas iela 1, Jūrmala 7719 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Tērbatas iela 0721 5499 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērauda iela 6210 3682 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Telšu iela 4810 2958 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Telšu iela 4216 4585 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Telšu iela 4106 4177 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā