Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Talsu šoseja 31 k-19, Jūrmala 96 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-15, Jūrmala 35 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-14, Jūrmala 361 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-13, Jūrmala 63 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-12, Jūrmala 251 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-11, Jūrmala 203 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-10, Jūrmala 146 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-1, Jūrmala 141 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 30, Jūrmala 513 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 0917 15614 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 0516 13908 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 0515 17414 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 0514 17780 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 0513 20784 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tallinas iela 7012 10123 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tallinas iela 7, Jūrmala 608 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 50, Jūrmala 5645 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tallinas iela 46, Jūrmala 1444 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Tallinas iela 44, Jūrmala 224 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 42, Jūrmala 129 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 40, Jūrmala 237 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 38, Jūrmala 2300 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tallinas iela 36, Jūrmala 6034 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Tallinas iela 34, Jūrmala 3358 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 32, Jūrmala 1201 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve