Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Andreja Upīša iela 3620 2189 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Caunu iela 0032 3460 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 0622 12420 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jomas iela 3220 3765 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krišjāņa Valdemāra iela 2906 2657 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mārupes iela 0039 2164 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Poruka prospekts 0166 506 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sesavas iela 0011 2368 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 31 k-1, Jūrmala 141 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 0006 12072 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Annas iela 8007 909 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Caunu iela 0034 2907 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 17, Jūrmala 223 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jomas iela 35, Jūrmala 216 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Krīvu iela 4810 803 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mārupes iela 1, Jūrmala 274 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Poruka prospekts 14, Jūrmala 3061 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Sēļu iela 5807 1762 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 31 k-10, Jūrmala 146 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 0008 15426 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Annas iela 8210 1140 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Caunu iela 0036 3600 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 19, Jūrmala 152 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jomas iela 35, Jūrmala 2831 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Kronvalda iela 0009 2110 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā