Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Slokas iela 65 k-2, Jūrmala 100 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 65 k-1, Jūrmala 87 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-8, Jūrmala 154 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-7, Jūrmala 242 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-6, Jūrmala 40 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-5, Jūrmala 55 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-3, Jūrmala 882 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-2, Jūrmala 50 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 63 k-1, Jūrmala 53 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 6, Jūrmala 2880 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Slokas iela 48, Jūrmala 3295 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slokas iela 42, Jūrmala 3417 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 3743 18153 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slokas iela 3519 18769 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slokas iela 3346 22257 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slokas iela 3340 13456 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slokas iela 3313 1376 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Slokas iela 3313 2090 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slokas iela 2921 6007 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slokas iela 29, Jūrmala 540 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 18/20 556 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Slokas iela 1424 1383 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slokas iela 115, Jūrmala 8154 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Slokas iela 115, Jūrmala 8247 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 1132 11095 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE