Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Skultes iela 0023 2647 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skultes iela 0021 1702 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skuju iela 3415 9332 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skuju iela 3414 9712 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skuju iela 0013 21945 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skujienes iela 0041 579 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skudru iela 1923 2109 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skrundas iela 4312 3395 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skrundas iela 4, Jūrmala 3493 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Skrundas iela 3, Jūrmala 9377 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Skrundas iela 2, Jūrmala 7887 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Skolotāju iela 0054 1546 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolotāju iela 0052 1426 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 71, Jūrmala 587 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Skolas iela 69A, Jūrmala 4294 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 69, Jūrmala 124 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 67, Jūrmala 129 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 65V, Jūrmala 285 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 65B, Jūrmala 161 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 65A, Jūrmala 863 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 63A, Jūrmala 849 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 63, Jūrmala 142 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 61A, Jūrmala 281 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 61, Jūrmala 157 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 57A, Jūrmala 235 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve