Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Vārnukrogs 0014 914 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Bocmaņu iela 0024 914 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Majori 1407 919 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Piebalgas iela 0121 921 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jelgavas iela 2A, Jūrmala 931 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Sēravotu iela 18A, Jūrmala 936 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
13.līnija 0029 937 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rožu iela 1A, Jūrmala 937 0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
Bārtas iela 1110 941 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Audēju iela 8511 942 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Silu iela 4409 945 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bulduri 0067 946 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Griežu iela 0009 949 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rucavas iela 5306 949 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Piejūras iela 2267 955 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bažciems 0016 955 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sporta iela 1013 956 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ausmas iela 0009 957 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Valkas iela 7315 958 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Puškina iela 3, Jūrmala 960 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Peldu iela 0181 964 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Akaču iela 0005 965 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Priedaine 0202 966 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tirgus iela 6C, Jūrmala 968 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Druvu iela 2A 969 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE