Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Skolas iela 46A, Jūrmala 801 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 44, Jūrmala 3878 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Skolas iela 40, Jūrmala 189 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Skolas iela 40, Jūrmala 3460 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Skolas iela 38, Jūrmala 240 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 37, Jūrmala 361 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 3607 10558 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 36, Jūrmala 34 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 35A, Jūrmala 220 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 35, Jūrmala 101 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 34, Jūrmala 300 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 32A, Jūrmala 339 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 32, Jūrmala 248 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 31, Jūrmala 265 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 30, Jūrmala 192 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 3, Jūrmala 9912 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Skolas iela 29, Jūrmala 224 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 28, Jūrmala 70 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 27C, Jūrmala 789 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Skolas iela 27A, Jūrmala 188 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 27, Jūrmala 1379 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 2515 5492 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 25, Jūrmala 105 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 23, Jūrmala 59 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 1727 14253 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE