Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Saules iela 0033 1032 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Slimnīcas iela 8719 1033 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jurģu iela 0044 1038 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tukuma iela 21, Jūrmala 1041 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Birzes iela 0015 1042 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Saules iela 0039 1045 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sēravotu iela 2A, Jūrmala 1045 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Brocēnu iela 15 1047 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Viktorijas iela 1810 1048 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaugurciems 4409 1048 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jaunaudzes iela 0018 1053 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Litenes iela 7, Jūrmala 1053 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kaudzīšu iela 1812 1054 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Apes iela 1 1056 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
29.līnija 2710 1057 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kauguri 3602 1062 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Mellužu prospekts 8, Jūrmala 1063 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Staburaga iela 1019 1065 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Audēju iela 8017 1075 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Zvaigžņu iela 3604 1075 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 81, Jūrmala 1080 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Rīgas iela 2A, Jūrmala 1080 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
36.līnijas 1202 1080 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Kadiķu iela 4512 1084 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Murdu iela 1527 1084 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā