Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Dzirnavu iela 19, Jūrmala 152 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirnavu iela 34, Jūrmala 1344 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirnavu iela 42, Jūrmala 234 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Dzirnavu iela 43, Jūrmala 645 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Dzirnavu iela 48, Jūrmala 130 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirnavu iela 48A, Jūrmala 65 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirnavu iela 5, Jūrmala 550 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dzirnavu iela 50, Jūrmala 4991 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Dzirnavu iela 58 3360 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dzirnavu iela 59, Jūrmala 2719 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Dzirnavu iela 65, Jūrmala 390 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Dzirnavu iela 9230 18871 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 9404 8865 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 9722 2510 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 0085 2287 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 0073 7091 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 0075 3497 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 0077 3423 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 0079 4918 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 0081 4456 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 0083 4586 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 0126 3422 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 0143 1655 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 33, Jūrmala 3703 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Edinburgas prospekts 3810 3564 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā