Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Saules iela 0035 1201 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Saules iela 0033 1032 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Saules iela 0031 1000 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Satiksmes iela 8, Jūrmala 2492 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Satiksmes iela 2318 10063 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Satiksmes iela 2317 19268 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Satiksmes iela 10, Jūrmala 13190 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Satiksmes iela 1, Jūrmala 324 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Sarmas iela 2265 605 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Šarlotes iela 0049 785 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Šarlotes iela 0047 506 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salnas iela 0033 2053 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Saldus iela 7413 1188 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Saldus iela 7, Jūrmala 232 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Saldus iela 6612 3057 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Saldus iela 22, Jūrmala 681 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Salaspils iela 4, Jūrmala 4593 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Salaspils iela 0019 9503 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salaspils iela 0017 2573 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salaspils iela 0015 5269 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salas iela 3904 11660 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salas iela 0039 6913 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Salacas iela 4, Jūrmala 503 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Salacas iela 0037 2627 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sabiles iela 2802 2331 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE