Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Engures iela 1114 200 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Engures iela 1114 14771 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 13, Jūrmala 66 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 15, Jūrmala 88 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 4, Jūrmala 10204 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Engures iela 4A, Jūrmala 1736 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Engures iela 5, Jūrmala 334 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 5A, Jūrmala 353 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 6, Jūrmala 104 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 7, Jūrmala 143 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 8, Jūrmala 125 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 9, Jūrmala 208 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 9A, Jūrmala 5419 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Enkuru iela 0032 1703 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ērgļu iela 0030 331 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ērgļu iela 1307 6605 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ernesta Birznieka Upīša iela 1504 5364 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ernesta Birznieka Upīša iela 1804 1397 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ernesta Birznieka Upīša iela 1902 1330 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ernesta iela 4227 2587 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ezeru iela 1126 3319 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ezeru iela 40, Jūrmala 3616 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Ezeru iela 5437 5698 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ezeru iela 8429 5035 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ezeru iela 8430 2226 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā