Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Ineša iela 0021 1308 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Karogu iela 2501 1309 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Papardes iela 0029 1309 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rāznas iela 2008 1310 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Andreja iela 0154 1312 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krišjāņa Barona iela 3809 1312 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Bauskas iela 6610 1312 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuldīgas iela 5, Jūrmala 1313 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Gaidas iela 0041 1314 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mežrozīšu iela 4934 1316 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mazā Jelgavas iela 0049 1317 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Varoņu iela 0068 1321 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kauguri 5011 1322 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Jaunatnes iela 3919 1323 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0111 1325 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Imantas iela 0045 1326 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kuģu iela 1727 1327 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sloka 7615 1329 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Ernesta Birznieka Upīša iela 1902 1330 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Piekrastes iela 31A, Jūrmala 1331 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Cēsu iela 6809 1331 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ilgas iela 0042 1332 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kļavu iela 1A, Jūrmala 1333 0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
Bauskas iela 7207 1333 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kauguri 0079 1333 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā