Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Raiņa iela 81, Jūrmala 1080 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 79, Jūrmala 81 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 77, Jūrmala 72 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 75, Jūrmala 688 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 73, Jūrmala 60 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 6412 3242 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 62, Jūrmala 2586 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 6, Jūrmala 193 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 55, Jūrmala 24000 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Raiņa iela 53, Jūrmala 4422 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Raiņa iela 5116 5686 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 50, Jūrmala 469 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 47, Jūrmala 45 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 43, Jūrmala 499 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Raiņa iela 39B, Jūrmala 719 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Raiņa iela 36, Jūrmala 695 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 30, Jūrmala 1568 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Raiņa iela 3 982 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 2A, Jūrmala 307 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Raiņa iela 26, Jūrmala 555 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 1A, Jūrmala 1584 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Raiņa iela 1826 7675 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 18/20, Jūrmala 1619 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Raiņa iela 17, Jūrmala 353 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Raiņa iela 16, Jūrmala 1462 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE