Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Priežu iela 0156 751 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 14 56 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Telšu iela 4216 4585 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vidzemes iela 5210 1611 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Asaru prospekts 50 252 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Dambja iela 5618 3649 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Eduarda Veidenbauma iela 5, Jūrmala 5850 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Kadiķu iela 6127 1623 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kūdra 0119 9094 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Melluži 9505 30415 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Priežu iela 2413 1635 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 1727 14253 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Telšu iela 4810 2958 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vidzemes iela 5307 2537 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Asaru prospekts 64/004 k-2 304 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Darba iela 16 114 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Eduarda Veidenbauma iela 6930 9059 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaiju iela 1308 560 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kūdra 0120 19171 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Mellužu prospekts 1113 7950 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Priežu iela 4012 1292 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 23, Jūrmala 59 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērauda iela 6210 3682 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vidzemes iela 5408 1953 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Asaru pr. 64/001 143 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE