Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Darba iela 6708 4355 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Eduarda Veidenbauma iela 7156 22930 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kalēju iela 0042 1994 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kūdra 0121 8525 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Mellužu prospekts 1621 13845 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Priežu iela 5624 1589 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 25, Jūrmala 105 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 0721 5499 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vienības prospekts 1608 4640 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Asnu iela 1231 2534 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Daugavas iela 0031 1715 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Eglaines iela 0045 3333 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kalēju iela 0038 3017 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kūdra 17080 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Mellužu prospekts 2260 14682 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Prīmulu iela 1245 3862 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 2515 5492 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērbatas iela 1, Jūrmala 7719 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Vienības prospekts 1608 345 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Asteru iela 1241 5100 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Daugavas iela 0077 2707 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Eglaines iela 0047 4888 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kalēju iela 0040 2363 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kūdra 1615 14619 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Mellužu prospekts 2514 10084 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE