Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Jaunķemeru ceļš 9 12825 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Jēkaba iela 0072 773 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jēkabpils iela 6115 1145 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jēkabpils iela 7212 1340 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jēkabpils iela 7810 1439 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jēkabpils iela 9120 1286 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jelgavas iela 911 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jelgavas iela 6754 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jelgavas iela 1606 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jelgavas iela 1742 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jelgavas iela 0043 1618 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jelgavas iela 0045 1765 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jelgavas iela 2A, Jūrmala 931 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Jelgavas iela 5, Jūrmala 271 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Jelgavas iela 5, Jūrmala 876 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Jelgavas iela 5, Jūrmala 52 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jomas iela 0040 1952 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jomas iela 0118 1860 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jomas iela 1/5, Jūrmala 10831 0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
Jomas iela 10, Jūrmala 760 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Jomas iela 11, Jūrmala 123 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jomas iela 17, Jūrmala 1666 0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
Jomas iela 2008 13542 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jomas iela 2324 3966 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jomas iela 26, Jūrmala 659 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE