Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Prīmulu iela 1246 3255 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 27, Jūrmala 1379 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 2407 11404 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vienības prospekts 2503 2119 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Atbalss iela 0024 4345 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Daugavas iela 3623 2201 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Egļu iela 0068 1256 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kalēju iela 0137 2857 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kviešu iela0015 48216 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mellužu prospekts 2817 10621 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Promenādes iela 3, Jūrmala 235 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Skolas iela 27A, Jūrmala 188 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 30, Jūrmala 6900 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Vienības prospekts 4409 1367 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Atbalss iela 0026 5423 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Daugavpils iela 7211 6935 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Eiženijas iela 3925 2350 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kalēju iela 0138 3272 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķeguma iela 1, Jūrmala 546 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Mellužu prospekts 6, Jūrmala 20983 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Promenādes iela 5012 5846 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 27C, Jūrmala 789 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Tērbatas iela 32, Jūrmala 3899 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Vienības prospekts 5014 14316 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Atbalss iela 0120 4094 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā