Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Promenādes iela 5013 9966 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 28, Jūrmala 70 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 35, Jūrmala 601 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Vienības prospekts 8005 2643 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Atbalss iela 13 2379 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Dārzkopības iela 0034 4066 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Emīla Dārziņa 14 146 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kalēju iela 3636 2567 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķeguma iela 7420 2608 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Melnezera iela 0012 5414 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Promenādes iela 6708 793 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 29, Jūrmala 224 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 36, Jūrmala 632 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Viesītes iela 0053 15357 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Atbalss iela 13A 888 1001 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
Dārzkopības iela 0036 4616 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Emīla Dārziņa 15A 11273 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Kalēju iela 38, Jūrmala 271 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Ķeistuta iela 0076 1342 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mencu iela 1528 1250 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Puķu iela 0032 2023 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 3, Jūrmala 9912 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Tērbatas iela 38, Jūrmala 2930 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Viestura iela 15A, Jūrmala 5704 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Atbalss iela 1512 2440 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE