Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Plūdu iela 2B, Jūrmala 2819 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Plūdu iela 1, Jūrmala 34 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Pļavu iela 6313 1151 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļavu iela 5822 592 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļaviņu iela 44, Jūrmala 3282 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Pļaviņu iela 3025 3596 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļaviņu iela 28, Jūrmala 1220 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Pļaviņu iela 0061 2925 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļaviņu iela 0031 5921 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļaviņu iela 0030 4434 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Piltenes iela 2020 5073 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pilsoņu iela 2712 3710 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pilsoņu iela 0065 2430 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pilsoņu iela 0058 356 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pilsoņu iela 0056 1557 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pils iela 2306 2213 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pils iela 1, Jūrmala 23694 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Pīlādžu iela 2810 1245 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Piestātnes iela 2708 2834 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Piestātnes iela 18, Jūrmala 3332 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Piestātnes iela 1707 4984 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Piestātnes iela 15, Jūrmala 82 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Piestātnes iela 1014 1453 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Piekrastes iela 3221 8554 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Piekrastes iela 31A, Jūrmala 1331 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE