Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Dārzu iela 0132 3332 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 0018 4390 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kalnu iela 1909 766 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0052 3747 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Meža prospekts 3304 13709 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Puķu iela 2011 1859 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 35, Jūrmala 101 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 46A, Jūrmala 515 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Vijolīšu iela 1333 1664 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Augļu iela 0118 4559 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dārzu iela 0133 3991 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 10, Jūrmala 127 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kalnu iela 2633 5476 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0053 577 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Meža prospekts 38, Jūrmala 2951 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Puķu iela 3426 1871 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 35A, Jūrmala 220 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērbatas iela 5809 5554 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vikingu iela 0715 9283 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Augusta iela 6613 829 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dārzu iela 0187 3998 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 11, Jūrmala 69 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kalsnavas iela 0029 371 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0060 10417 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Meža prospekts 38B, Jūrmala 2940 0801 Komercdarbības objektu apbūve