Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Olgas iela 4434 1909 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Olgas iela 3821 2775 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Olgas iela 2608 10777 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Olgas iela 2508 1539 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Olgas iela 1430 2597 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Olgas iela 0913 3576 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Olgas iela 0538 3771 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Olaines iela 0045 1740 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Olaines iela 0043 1820 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ogres iela 0107 7697 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ogres iela 0014 903 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Noras iela 0046 565 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Nometņu iela 9, Jūrmala 71 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 7, Jūrmala 225 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 4, Jūrmala 75 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Nometņu iela 2 72 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 2B, Jūrmala 3302 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Nometņu iela 2A, Jūrmala 2974 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 22, Jūrmala 379 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 21, Jūrmala 474619 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Nometņu iela 20, Jūrmala 305 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 1824 7563 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Nometņu iela 17, Jūrmala 1689 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Nometņu iela 1603 13711 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Nometņu iela 14, Jūrmala 141 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE