Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Puķu iela 57, Jūrmala 615 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Skolas iela 36, Jūrmala 34 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērces iela 0033 489 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vikingu iela 1003 13342 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ausekļa iela 4810 7971 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dārzu iela 0913 1789 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 1114 200 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Kalsnavas iela 1, Jūrmala 588 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Ķemeri 0107 3250 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Meža prospekts 40, Jūrmala 2794 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Pulkveža Brieža iela 2, Jūrmala 3155 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Skolas iela 3607 10558 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērces iela 2314 1437 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vikingu iela 1119 7757 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ausekļa iela 8532 9704 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dārzu iela 0913 1000 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Engures iela 1114 14771 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kameņu iela 0125 814 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0108 5065 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Meža prospekts 4307 12078 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pulkveža Brieža iela 24, Jūrmala 3708 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Skolas iela 37, Jūrmala 361 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērvetes iela 2B, Jūrmala 1515 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Vikingu iela 12, Jūrmala 2004 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Ausmas iela 0009 957 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā