Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Dārzu iela 2111 3248 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 13, Jūrmala 66 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kanālu iela 0044 1545 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0109 1936 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Meža prospekts 4607 2798 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pulkveža Brieža iela 28, Jūrmala 9112 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Skolas iela 38, Jūrmala 240 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tērvetes iela 6514 1767 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vikingu iela 14/16, Jūrmala 6451 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Auzu iela 0110 21834 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dārzu iela 3519 4171 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 15, Jūrmala 88 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kanālu iela 0135 2237 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0110 1509 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Meža prospekts 4706 3726 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pulkveža Brieža iela 3224 13258 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 40, Jūrmala 189 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Tērvetes iela 6608 2113 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vikingu iela 1725 11540 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Auzu iela 0111 10011 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dāvja iela 0066 1180 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 4, Jūrmala 10204 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Kanālu iela 0136 2026 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0111 1325 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Meža prospekts 4808 4010 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā