Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Dāvja iela 0066 1180 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 4, Jūrmala 10204 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Kanālu iela 0136 2026 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 0111 1325 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Meža prospekts 4808 4010 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pulkveža Brieža iela 3225 15045 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 40, Jūrmala 3460 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Tiltu iela 7707 6017 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vikingu iela 19, Jūrmala 8511 0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
Aveņu iela 1021 3056 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dāvja 20 7291 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Engures iela 4A, Jūrmala 1736 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Kanālu iela 0189 872 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ķemeri 1031 80 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Meža prospekts 4809 2335 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pulkveža Brieža iela 3336 14169 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 44, Jūrmala 3878 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Tiltu iela 8108 4651 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Vikingu iela 1906 15052 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Aveņu iela 1125 3683 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dāvja 20 3356 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Engures iela 5, Jūrmala 334 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kanālu iela 16, Jūrmala 209 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Ķemeri 4411 873 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Meža prospekts 4909 5027 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE